Dịch vụ nổi bật

Danh mục dịch vụ

Danh mục game

Nick Ngọc Rồng giá rẻ

Số tài khoản: 50,677

Đã bán: 41,778

Kho đồ Giá Rẻ 7sv

Số tài khoản: 3,916

Đã bán: 7,282

Danh mục game random

Số tài khoản: 16,093

Đã bán: 21,494

Số tài khoản: 6,622

Đã bán: 6,952

Số tài khoản: 1,782

Đã bán: 2,288

Phần thưởng top nạp tháng 2
Top 1: Nhận ngay 150k tài khoản shop
Top 2: Nhận ngay 100k tài khoản shop
Top 3: Nhận ngay 50k vào tài khoản 

Cuối tháng Mới chốt giải Tháng 2

 

PHẦN THƯỞNG